fbpx

vzdělávací program

digitálně řízená firma

Vzdělávací program Digitálně řízená firma je zaměřen na firmy a jejich zaměstnance,
kteří se chtějí rozvíjet, zvyšovat svoji produktivitu a výkonnost a optimalizovat své interní procesy
za pomoci moderních přístupů, nástrojů a technologií Industry 4.0.

Program si klade za cíl naučit účastníky naplánovat a realizovat kroky, které povedou k tomu, že se přiblíží k digitální firmě.
Důraz je kladen na digitalizaci dokumentace, digitální správu procesů a systému řízení, na automatizaci, controlling a reporting.

o programu

digitálně řízená firma

UCELENÝ PROGRAM, VE KTERÉM VAŠE ZAMĚSTNANCE NAUČÍME, JAK VYUŽÍVAT MS 365 NA MAXIMUM A JAK V NĚM DIGITALIZOVAT DOKUMENTY I PROCESY

⦁ Na míru vašim potřebám
⦁ 10 – 20 dní vzdělávání
⦁ Výstupem je reálná digitalizace interních procesů
⦁ Zkušení lektoři
⦁ Financování kurzovného i náhrada mezd z POVEZ II

UKÁZKOVÝ HARMONOGRAM – 10 DENNÍ VARIANTA

BLOK 1 – 2 ŠKOLÍCÍ DNY

Strategie digitalizace
⦁ Prvky digitalizace
⦁ Digitalizace v konkrétním podniku – study cases
⦁ Synergie sytémů

Digitální rozvoj procesů
⦁ Systémové procesní modelování
⦁ Digitalizované procesy a jejich využití pro automatizaci
⦁ Správa elektronických digitalizovaných systémů

BLOK 2 – 2 ŠKOLÍCÍ DNY

Digitální dokumentace a procesy firmy
⦁ Procesní, informační a organizační struktura
⦁ Propojení procesních modelů s dokumenty
⦁ Podpůrné systémy a aplikace pro digitalizaci
⦁ MS 365 cloud – představení

DMS (Document Management Systems)
⦁ Digitální řízená dokumentace
⦁ Správa dokumentace v prostředí SharePoint
⦁ Digitalizace dokumentace pro certifikaci ISO 9001

BLOK 3 – 2 ŠKOLÍCÍ DNY

MS Teams a týmová spolupráce
⦁ Správa týmů
⦁ MS Teams jako centrum aplikací MS 365
⦁ Správa, plánování a vedení porad

Správa úkolů a kapacit
⦁ Planner a příbuzné aplikace
⦁ ToDo a příbuzné aplikace
⦁ Formuláře a strategické využití Forms
⦁ Práce s Outlook

BLOK 4 – 2 ŠKOLÍCÍ DNY

Power Automate
⦁ Automatizace administrativních činností
⦁ Jak přistupovat k automatizaci
⦁ Návrh automatizace na základě procesů
⦁ Průběh realizace

Power Apps
⦁ Firemní jednoúčelové aplikace
⦁ Plánování tvorby aplikace
⦁ Realizace, používání a údržba

BLOK 5 – 2 ŠKOLÍCÍ DNY

Digitální Shop Floor Management
⦁ Příprava Shop Floor Managementu
⦁ Sběr dat z provozu
⦁ Analýzy dat
⦁ Schůzky na provozu s využitím digitálních nástrojů

Reportování v Power BI
⦁ Personalizované reporty
⦁ Příprava reportu v prostředí Power BI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cena 10 denní varianty
⦁ Nabídka je vždy individuální
⦁ Cena 10 dnů se pohybuje mezi 30 – 50 tisíci / účastník


Jsme vám k dispozici
⦁ Cílem je reálná změna procesů anebo postupů
⦁ Systémově chceme využít aplikace, které máte
⦁ Můžeme navázat projektem anebo programováním

Kontaktuje nás pro zpracování nabídky anebo více informací.